English  

Pirkkalan kalastusalueen toiminta on päättymäisillään. Tilalle on perustettu uutena kalastuslain mukaisena organisaationa Pirkkalan kalatalousalue. Toimialue pysyy suurin piirtein samana. Tiedotamme jatkossa näillä sivuilla kalatalousalueen asioista. Toistaiseksi sivuilla pidetään myös kalastusalueen aineistoja viime vuosilta (mm. käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja toimintakertomukset). Uuden ja vanhan organisaation säännöt löytyvät tämän sivun lopusta.

 
По-русски    
اللغة العربية    
     
 

KALATALOUSALUEEN HALLITUS KOKOONTUI 1. KERRAN

KALASTUSALUE PURETTIIN VIIMEISESSÄ KOKOUKSESSA PIRKKALASSA 19.3.2019

UUDEN KALATALOUSALUEEN PERUSTAMISKOKOUS 31.1.2019 LEMPÄÄLÄSSÄ

KUHAN ELOHOPEAPITOISUUDET MALTILLISIA PYHÄJÄRVELLÄPirkkalan kalatalousalue ja sen toiminta


Kalatalousalueen toimialueeseen kuuluvat Pyhäjärvi pääreittivetenä ja sen ympäristössä olevat pienvedet ja koski- ja virta-alueet (kts toimialuekartta). Kalatalousalue sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Tampere, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa ja Kangasala.

Pyhäjärven veden laatu on kaksijakoinen: pohjoisesta tuleva Näsijärven reitti on veden laadultaan humuspitoista ja ruskeasävytteistä, kun taas etelästä virtaava rehevä Vanajaveden reitti on savisamenteista vettä, joka kärsii leväongelmista. Järveä säännöstellään.

Pirkkalan kalatalousalueen vedet − Pyhäjärvi etunenässä − kuuluvat Suomen parhaimpien kuhavesien joukkoon. Lisäksi alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet monien muiden lajien kalastukseen.

Kalastusalueen ja sen seuraajan kalatalousalueen keskeisenä roolina on edistää monipuolista kalastusta ja tietoon perustuvaa kalavesien käyttöä ja hoitoa. Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmien tarkoituksena on "raamittaa" kala- ja rapuvesien hoitotyöt toimialueella.  Tuloksia hyödyntävät niin alueella toimivat vesialueen omistajat, kalatalousalan järjestöt (kalaveden osakaskunnat, kalastusseurat) kuin myös kalastajat (virkistyskalastajat, kotitarvekalastajat, ammattikalastajat).

Pirkkalan kalastusalue on laatinut erikseen pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelman, pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelman ja raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelman.  Kalatalousalue käynnistää uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan vuonna 2019 ja suunnitelma valmistuu vuonna 2020.

Eräänä tehtävänä Pirkkalan kalatalousalueella on valvoa kalatalouden etua vesioikeudellisissa toimituksissa (mm. vesialueen kuormitus ja rakentaminen). Pyhäjärveen on laskettu niin kaasu-  jätevesijohtoja kuin kaapeleitakin.  Näistä toimenpiteistä aiheutuu haittaa kalastukselle sekä kala- ja raputaloudelle.  Kalastusalue on ollut mukana lupakäsittelyssä.

Muista kalatalousalueen tehtävistä voidaan mainita mm. omistajakorvausten jako vesialueen omistajille.  Kalatalousalue myy viehekalastuslupia Kalapassin luvanmyyntijärjestelmän kautta Pyhäjärven alueelle (kts. kohta kalastus- ja ravustusluvat). Kalatalousalueen valvojat valvovat että kalastus- ravustusluvat on lunastettu.   Lisäksi kalastuksen valvojat valvovat kalastuslain- ja asetuksen, lupaehtojen ja rauhoituspiirien kalastusmääräysten noudattamista.

Pirkkalan kalatalousalueen säännöt, hyväksytty kokouksessa 31.1.2019, lähetetty ELY-keskukseen vahvistettavaksi

Pirkkalan kalastusalueen säännöt, hyväksytty kokouksessa 31.3.2015, ELYn vahvistamat

Pirkkalan kalatalousalue | Viinikankatu 55 | 33800 TAMPERE
p. 050-5929259
e-mail:
pirkkalankalastusalue@pirkkalankalastusalue.net, ismo.kolari@kalatalo.fi