English      
По-русски      
اللغة العربية      
 

KALASTUSALUE PURETTIIN VIIMEISESSÄ KOKOUKSESSA PIRKKALASSA 19.3.2019

UUDEN KALATALOUSALUEEN PERUSTAMISKOKOUS 31.1.2019 LEMPÄÄLÄSSÄ

KUHAN ELOHOPEAPITOISUUDET MALTILLISIA PYHÄJÄRVELLÄ

KALASTUSALUEEN ESITE JA NETTISIVUJEN KIELIVERSIOT (KTS. VASEN PALSTA)


Pirkkalan kalastusalue ja sen toiminta


Kalastusalueen toimialueeseen kuuluvat Pyhäjärvi pääreittivetenä ja sen ympäristössä olevat pienvedet ja koski- ja virta-alueet (kts toimialuekartta). Kalastusalue sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Tampere, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa ja Kangasala.

Pyhäjärven veden laatu on kaksijakoinen: pohjoisesta tuleva Näsijärven reitti on veden laadultaan humuspitoista ja ruskeasävytteistä, kun taas etelästä virtaava rehevä Vanajaveden reitti on savisamenteista vettä, joka kärsii leväongelmista. Järveä säännöstellään.

Pirkkalan kalastusalueen vedet − Pyhäjärvi etunenässä − kuuluvat Suomen parhaimpien kuhavesien joukkoon. Lisäksi alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet monien muiden lajien kalastukseen.

Kalastusalueen keskeisenä roolina on edistää monipuolista kalastusta ja tietoon perustuvaa kalavesien käyttöä ja hoitoa. Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmien tarkoituksena on "raamittaa" kala- ja rapuvesien hoitotyöt toimialueella.  Tuloksia hyödyntävät niin alueella toimivat vesialueen omistajat, kalatalousalan järjestöt (kalaveden osakaskunnat, kalastusseurat) kuin myös kalastajat (virkistyskalastajat, kotitarvekalastajat, ammattikalastajat).

Kalastusalue on laatinut erikseen pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelman, pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelman ja raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelman. 

Eräänä tehtävänä Pirkkalan kalastusalueella on valvoa kalatalouden etua vesioikeudellisissa toimituksissa (mm. vesialueen kuormitus ja rakentaminen). Pyhäjärveen on laskettu niin kaasu-  jätevesijohtoja kuin kaapeleitakin.  Näistä toimenpiteistä aiheutuu haittaa kalastukselle sekä kala- ja raputaloudelle.  Kalastusalue on ollut mukana lupakäsittelyssä.

Muista kalastusalueen tehtävistä voidaan mainita mm. viehemaksuvarojen ja omistajakorvausten jako vesialueen omistajille.  Kalastusalue myy viehekalastuslupia Kalapassin luvanmyyntijärjestelmän kautta Pyhäjärven alueelle (kts. kohta kalastus- ja ravustusluvat). Kalastusalueen valvojat valvovat että kalastus- ravustusluvat on lunastettu.   Lisäksi kalastuksen valvojat valvovat kalastuslain- ja asetuksen, lupaehtojen ja rauhoituspiirien kalastusmääräysten noudattamista.

Kalastusalueen säännöt, hyväksytty kokouksessa 31.3.2015, ELYn vahvistamat

Pirkkalan kalastusalue | Viinikankatu 55 | 33800 TAMPERE
p. 050-5929259
e-mail: pirkkalankalastusalue@pirkkalankalastusalue.net