English  

Pirkkalan kalatalousalue aloitti toimintansa vuonna 2019. Perustava kokous pidettiin Lempäälässä 31.1.2019. Kalatalousalueen toimialue on suurin piirtein sama kuin entisen Pirkkalan kalastusalueen.

 
По-русски    
اللغة العربية    
     


 

HAUKISEMINAARI 15.11.2023


ANKERIAAN PYYNTI SALLITTUA KALATALOUSALUEEN VESISSÄ TOUKO-SYYSKUUSSA 2023-2025


KALASTUSALUEEN YLEISKOKOUS LEMPÄÄLÄSSÄ 26.4.2023


KALASTUSSEMINAARI NOKIALLA 16.1.2023


KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUKSEN 19.4.2022 PÖYTÄKIRJA


KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS NOKIALLA 8.12.2021 VAHVISTI KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN VUOSILLE 2022-2031


PIRKKALAN KALATALOUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2031, LUONNOS NÄHTÄVILLÄ


UUSI VESIENHOITOVERKOSTO ETELÄISELLÄ PIRKANMAALLA


PYHÄJÄRVEN HAHKALANVUOLTEEN JA LUODONSAAREN YMPÄRISTÖN UUDET KALASTUSKIELTOALUEET VUOSILLE 2021-2030


KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS 15.10.2020 PÄÄTTI MM. OMISTAJAKORVAUSTEN 20I8 JA 2019 JAKOESITYKSESTÄPirkkalan kalatalousalue ja sen toiminta

Kalatalousalueen toimialueeseen kuuluvat Pyhäjärvi pääreittivetenä ja sen ympäristössä olevat pienvedet ja koski- ja virta-alueet (kts toimialuekartta). Kalatalousalue sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Tampere, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa ja Kangasala.

Pyhäjärven veden laatu on kaksijakoinen: pohjoisesta tuleva Näsijärven reitti on veden laadultaan humuspitoista ja ruskeasävytteistä, kun taas etelästä virtaava rehevä Vanajaveden reitti on savisamenteista vettä, joka kärsii leväongelmista. Järveä säännöstellään.

Pirkkalan kalatalousalueen vedet − Pyhäjärvi etunenässä − kuuluvat Suomen parhaimpien kuhavesien joukkoon. Lisäksi alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet monien muiden lajien kalastukseen.

Kalatalousalueen keskeisenä roolina on edistää monipuolista kalastusta ja tietoon perustuvaa kalavesien käyttöä ja hoitoa. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkoituksena on antaa pääsuuntaviivat kala- ja rapuvesien hoitotyölle ja edesauttaa kestävää kalastusta ja tuotannon talteenottoa. Tuloksia hyödyntävät niin alueella toimivat vesialueen omistajat, kalatalousalan järjestöt (kalaveden osakaskunnat, kalastusseurat) kuin myös eri kalastajaryhmät virkistys-, kotitarve ja ammattikalastajat).

Kalastusalueen laatimat pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelma, pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma ja raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelma ovat vielä toistaiseksi voimassa.  Pirkkalan kalatalousalue käynnisti uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan vuonna 2020 ja suunnitelma valmistuu vuonna 2021.

Eräänä tehtävänä Pirkkalan kalatalousalueella on valvoa kalatalouden etua vesioikeudellisissa toimituksissa (mm. vesialueen kuormitus ja rakentaminen). Pyhäjärveen on laskettu niin kaasu- ja jätevesiputkia kuin kaapeleitakin. Näistä toimenpiteistä aiheutuu haittaa kalastukselle sekä kala- ja raputaloudelle. Kalatalousalue on ollut mukana lupakäsittelyissä.

Muista kalatalousalueen tehtävistä voidaan mainita mm. seurannan järjestäminen ja seurantahankkeisiin osallistuminen, omistajakorvausten jako vesialueen omistajille, tiedotus ja yhtenäislupien myynti.

Kalatalousalue myy viehekalastuslupia Kalapassin luvanmyyntijärjestelmän kautta Pyhäjärven alueelle (kts. kohta kalastus- ja ravustusluvat). Kalatalousalueen valvojat valvovat, että kalastus- ravustusluvat on lunastettu ja että kalanpyynnissä noudatetaan kalastuslain- ja asetuksen, lupaehtojen ja rauhoituspiirien määräyksiä.

Pirkkalan kalatalousalueen säännöt, hyväksytty kokouksessa 31.1.2019.


Toistaiseksi näillä sivuilla pidetään myös toimintansa lopettaneen kalastusalueen aineistoja viime vuosilta (mm. käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja toimintakertomukset).

Pirkkalan kalatalousalue | Kuokkamaantie 4a | 33800 TAMPERE
p. 050-5929259
e-mail:
pirkkalankalastusalue@pirkkalankalastusalue.net, ismo.kolari@kalatalo.fi