English      
По-русски      
اللغة العربية      
 

UUDEN KALATALOUSALUEEN PERUSTAMISKOKOUS 31.1.2019 LEMPÄÄLÄSSÄ

KUHAN ELOHOPEAPITOISUUDET MALTILLISIA PYHÄJÄRVELLÄ

KALASTUSALUEEN KOKOUS 27.3.2018 JA ESITELMÄT

KALASTUSALUEEN ESITE JA NETTISIVUJEN KIELIVERSIOT (KTS. VASEN PALSTA)

ELY-KESKUS VAHVISTI TULEVIEN KALATALOUSALUEIDEN (1.1.2019-) RAJAT

KUHAN LISÄÄNTYMISIÄN JA -KOON SELVITTÄMISHANKKEEN TULOKSET


Pirkkalan kalastusalue ja sen toiminta


Kalastusalueen toimialueeseen kuuluvat Pyhäjärvi pääreittivetenä ja sen ympäristössä olevat pienvedet ja koski- ja virta-alueet (kts toimialuekartta). Kalastusalue sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Tampere, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa ja Kangasala.

Pyhäjärven veden laatu on kaksijakoinen: pohjoisesta tuleva Näsijärven reitti on veden laadultaan humuspitoista ja ruskeasävytteistä, kun taas etelästä virtaava rehevä Vanajaveden reitti on savisamenteista vettä, joka kärsii leväongelmista. Järveä säännöstellään.

Pirkkalan kalastusalueen vedet − Pyhäjärvi etunenässä − kuuluvat Suomen parhaimpien kuhavesien joukkoon. Lisäksi alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet monien muiden lajien kalastukseen.

Kalastusalueen keskeisenä roolina on edistää monipuolista kalastusta ja tietoon perustuvaa kalavesien käyttöä ja hoitoa. Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmien tarkoituksena on "raamittaa" kala- ja rapuvesien hoitotyöt toimialueella.  Tuloksia hyödyntävät niin alueella toimivat vesialueen omistajat, kalatalousalan järjestöt (kalaveden osakaskunnat, kalastusseurat) kuin myös kalastajat (virkistyskalastajat, kotitarvekalastajat, ammattikalastajat).

Kalastusalue on laatinut erikseen pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelman, pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelman ja raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelman. 

Eräänä tehtävänä Pirkkalan kalastusalueella on valvoa kalatalouden etua vesioikeudellisissa toimituksissa (mm. vesialueen kuormitus ja rakentaminen). Pyhäjärveen on laskettu niin kaasu-  jätevesijohtoja kuin kaapeleitakin.  Näistä toimenpiteistä aiheutuu haittaa kalastukselle sekä kala- ja raputaloudelle.  Kalastusalue on ollut mukana lupakäsittelyssä.

Muista kalastusalueen tehtävistä voidaan mainita mm. viehemaksuvarojen ja omistajakorvausten jako vesialueen omistajille.  Kalastusalue myy viehekalastuslupia Kalapassin luvanmyyntijärjestelmän kautta Pyhäjärven alueelle (kts. kohta kalastus- ja ravustusluvat). Kalastusalueen valvojat valvovat että kalastus- ravustusluvat on lunastettu.   Lisäksi kalastuksen valvojat valvovat kalastuslain- ja asetuksen, lupaehtojen ja rauhoituspiirien kalastusmääräysten noudattamista.

Kalastusalueen säännöt, hyväksytty kokouksessa 31.3.2015, ELYn vahvistamat

Pirkkalan kalastusalue | Viinikankatu 55 | 33800 TAMPERE
p. 050-5929259
e-mail: pirkkalankalastusalue@pirkkalankalastusalue.net