RASVAEVÄLEIKATUN JÄRVITAIMENEN ALAMITTA 40 CM PYHÄJÄRVEN POHJOISOSASSA JA TAMMERKOSKESSA

KALASTUSALUEEN KOKOUS 22.3.2016

HAHKALANVUOLTEEN JA LUODONSAAREN RAUHOITUSPIIRIT 2016-2020; UUDET KARTAT JA MÄÄRÄYKSET

KUHAN JA TAIMENEN KALASTUSMÄÄRÄYKSET MUUTTUIVAT VUODEN 2016 ALUSTA

UUSI KALASTUSLAKI JA ASETUS VOIMAAN

 

Pirkkalan kalastusalue ja sen toiminta

Kalastusalueen toimialueeseen kuuluvat Pyhäjärvi pääreittivetenä ja sen ympäristössä olevat pienvedet ja koski- ja virta-alueet (kts toimialuekartta). Pyhäjärven veden laatu on kaksijakoinen: pohjoisesta tuleva Näsijärven reitti on veden laadultaan humuspitoista ja ruskeasävytteistä, kun taas etelästä virtaava rehevä Vanajaveden reitti on savisamenteista vettä, joka kärsii leväongelmista. Järveä säännöstellään.

Pirkkalan kalastusalueen vedet − Pyhäjärvi etunenässä − kuuluvat Suomen parhaimpien kuhavesien joukkoon. Lisäksi alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet monien muiden lajien kalastukseen.

Kalastusalueen keskeisenä roolina on edistää monipuolista kalastusta ja tietoon perustuvaa kalavesien käyttöä ja hoitoa. Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmien tarkoituksena on "raamittaa" kala- ja rapuvesien hoitotyöt toimialueella.  Tuloksia hyödyntävät niin alueella toimivat vesialueen omistajat, kalatalousalan järjestöt (kalaveden osakaskunnat, kalastusseurat) kuin myös kalastajat (virkistyskalastajat, kotitarvekalastajat, ammattikalastajat).

Kalastusalue on laatinut erikseen pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelman, pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelman ja raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelman. 

Eräänä tehtävänä Pirkkalan kalastusalueella on valvoa kalatalouden etua vesioikeudellisissa toimituksissa (mm. vesialueen kuormitus ja rakentaminen). Pyhäjärveen on laskettu niin kaasu-  jätevesijohtoja kuin kaapeleitakin.  Näistä toimenpiteistä aiheutuu haittaa kalastukselle sekä kala- ja raputaloudelle.  Kalastusalue on ollut mukana lupakäsittelyssä.

Muista kalastusalueen tehtävistä voidaan mainita mm. viehemaksuvarojen ja omistajakorvausten jako vesialueen omistajille.  Kalastusalue myy viehekalastuslupia Kalapassin luvanmyyntijärjestelmän kautta Pyhäjärven alueelle (kts. kohta kalastus- ja ravustusluvat). Kalastusalueen valvojat valvovat että kalastus- ravustusluvat on lunastettu.   Lisäksi kalastuksen valvojat valvovat kalastuslain- ja asetuksen, lupaehtojen ja rauhoituspiirien kalastusmääräysten noudattamista.

Kalastusalueen säännöt, hyväksytty kokouksessa 31.3.2015, ELYn vahvistamat


Ilmainen www-laskuri

Pirkkalan kalastusalue | Viinikankatu 53 | 33800 TAMPERE
p. 050-5929259
e-mail: pirkkalankalastusalue@pirkkalankalastusalue.net